RTG

RTG

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko ADENT Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2.
Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na : uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS: aparat do zdjęć wewnątrzustnych PLANMECA INTRA 317z/11 uruchamianiu pracowni decyzja PWIS 318z/11
Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2020 do 31.12.2020) zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej: 0,05 mSv

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych: osłony stałe zostały zmierzone oraz zatwierdzone przez PWIS podczas wydawania zezwolenia na pracownię RTG.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
(Dz.U z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności : 1mSv/rok.
Uwaga:
Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Inne aktualności