Umów się na wizytę

  • 507 109 850
  • (22) 723 12 33

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

ADENT

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2. 

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na :

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS: aparat do zdjęć wewnątrzustnych PLANMECA INTRA 317z/11
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS 318z/11

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2019 do 31.12.2019) zmierzona dawka efektywna wyniosła: PONIŻEJ 0,05 mSv

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych: osłony stałe zostały zmierzone oraz zatwierdzone przez PWIS podczas wydawania zezwolenia na pracownię RTG.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
(Dz.U z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga: 

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.